Home

cơ cấu tổ chức phòng Công tác sinh viên
Phó phòng
Tổ 1 Giải quyết học vụ
Tổ 2 Y Tế học đường
Tổ Trưởng Nguyễn Khoa Huân
Tổ Trưởng Nguyễn Hồng Lộc
Trưởng phòng ThS.Nguyễn Tấn Ý
Phó phòng Nguyễn Thị Thu Thảo
Tổ 4 CHính trị TT & TT
Tổ 5 CVHT & hành chính
Tổ 3 Công tác sinh viên
Tổ Trưởng Trần Quốc Qui
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Thảo
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thanh Phú
NHÂN sự phòng Công tác sinh viên
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
giới thiệu phòng Công tác sinh viên
CHỨC NĂNG Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị hỗ trợ đào tạo trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng: – Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong công tác giải quyết học vụ; – Tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng và công tác quản lý sinh viên theo định hướng chiến lược chung của Nhà trường và quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; – Chăm sóc y tế học đường cho sinh viên.
NHIỆM VỤ 1. Công tác Giải quyết học vụ Tiếp nhận xử lý và phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo giải quyết các vấn đề liên quan đến học vụ của sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường đối với từng bậc, hệ đào tạo; Xây dựng các kênh tư vấn và hỗ trợ sinh viên qua trang website, trang facebook, địa chỉ mail và đường dây nóng; Dự thảo trình duyệt các quy chế, nội quy, quy định, quy trình, thông báo, các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học, khóa học, các báo cáo biểu mẫu thống kê để trình báo cáo cấp trên có liên quan tới công tác giải quyết học vụ. 2. Công tác Quản lý và Hỗ trợ sinh viên Hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy chế, nội quy, quy định của Trường cho sinh viên; Xây dựng hướng dẫn thực hiện các quy định cụ thể trong Quy chế học sinh sinh viên tại Trường và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành; Nhận hồ sơ nhập học, quản lý, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, kết quả học tập của người học theo quy định của Trường và của Nhà nước; Tổ chức thực hiện công tác Cố vấn học tập, công tác Ban cán sự lớp và công tác đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên; Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên, xét học bổng khuyến khích học tập, xét học bổng và đề xuất mức khen thưởng dành cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh, thủ khoa tốt nghiệp các khối ngành của Trường; Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tổ chức và quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú. Kiểm tra việc chấp hành quy chế nội trú, ngoại trú, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm; Tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh trật tự trong Trường, Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong Trường học và môi trường sinh hoạt của sinh viên; Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban nhằm theo dõi đề xuất công tác quản lý thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng; Thông báo, phối hợp với phụ huynh trong việc xử lý, tư vấn và hỗ trợ các trường hợp sinh viên cá biệt. 3. Công tác Chính trị tư tưởng, Văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao Giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên: triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho sinh viên; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời; Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân – HSSV theo kế hoạch, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ và các sinh hoạt chính trị khác; Tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng; Quản lý và khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền phục vụ công tác chính trị, tư tưởng; Phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiên chương trình truyền thông, đề xuất phát triển thành kênh thông tin của sinh viên toàn Trường; Phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao, thu hút nhiều sinh viên tham gia và rèn luyện nâng cao thành tích thể thao, văn thể mỹ; Tuyển chọn các đội, nhóm, sinh viên ưu tú tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia các hội thi cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Quốc gia. 4. Công tác Y tế học đường Tổ chức cán bộ y tế túc trực tại các cơ sở để kịp thời giải quyết các trường hợp ốm đau, tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên; Triển khai công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn cho sinh viên toàn Trường; Tổ chức tuyên truyền, phòng chống bệnh tật, vệ sinh môi trường, các buổi giao lưu cùng chuyên gia tâm lý, tư vấn các chủ đề về “Tình yêu, hôn nhân, gia đình” cho sinh viên toàn Trường; Tổ chức hoạt động giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống khỏe, sống lành mạnh trong sinh viên. 5. Công tác Đảm bảo chất lượng Xây dựng các định chế về tiêu chuẩn đánh giá kết quả chăm sóc hỗ trợ sinh viên, thiết kế các công cụ và quy trình đánh giá. Thông qua phần mềm, các công cụ tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên trong các công tác phục vụ hỗ trợ sinh viên theo chức năng nhiệm vụ của Phòng; Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng trong thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp; Theo dõi sự hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ của Trường và triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc sinh viên toàn Trường; Lưu trữ các văn bản hành chính của Phòng ban hành và các văn bản do các đơn vị ngoài chuyển đến.
^ TOP
Copyright © Website Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - 2017 300A Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, Tp HCM ĐT: (028) 62619423 , (028) 39411187 - Fax: (028) 39404759