Home

Thông tin liên hệ phòng Công tác sinh viên
Cơ sở quận 4 phòng Công tác sinh viên Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian làm việc: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu: - Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; - Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 18 giờ 30; Thứ Bảy: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Điện thoại: (028) 3940.4272 – số nội bộ: 145
Cơ sở quận 12 phòng Công tác sinh viên Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian làm việc: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu: - Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; - Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 18 giờ 30; Thứ Bảy: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Điện thoại: (028) 62.565.692 – số nội bộ: 235
Cơ sở quận 7 phòng Công tác sinh viên Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian làm việc: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu: - Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; - Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 18 giờ 30; Thứ Bảy: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Điện thoại: (028) 62.565.692 – số nội bộ: 235
^ TOP
Copyright © Website Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - 2017 300A Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, Tp HCM ĐT: (028) 62619423 , (028) 39411187 - Fax: (028) 39404759